Integritetspolicy

I. Kontrollantens namn och adress

Controller i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella lagar om dataskydd i medlemsländerna samt andra dataskyddsbestämmelser:

Företags namn:
Företagets organisationsnummer:
Company register court:
Moms registreringsnummer(UID):
Adress:
Hemsida:
Epost:
Telefon:
Fax:
Smålands Golv & Värme AB
556828-1744
Innsbruck regionala domstol
SE556828174401
Stationsvägen 13C, 362 54 Urshult, SE
https://www.grandersalj.se
info@grandersalj.se
047044790II. Allmän information om databehandling

1. Omfattning av behandling av personuppgifter

Vi samlar in och använder våra användares personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla en funktionell webbplats och vårt innehåll och tjänster. Våra användares personuppgifter samlas in och behandlas lagligen endast efter att ha fått respektive användares samtycke. Undantag gäller för fall där förhandsgodkännande inte är möjligt på grund av faktiska skäl och databehandling är tillåten enligt lagliga bestämmelser.

2. Legal basis for processing personal data

In fall där vi får den registrerades samtycke till att behandla personuppgifter, Art. 6 (1) (a) i EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) fungerar den som den rättsliga grunden.

För behandling av personuppgifter som krävs för att utföra ett avtal som den registrerade kunden har ingått i, art. 6 (1) (b) av GDPR tjänar som den rättsliga grunden. Detta inkluderar också bearbetningsåtgärder som krävs för att genomföra överenskomna åtgärder.

I fall där behandling av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla vårt företags lagliga skyldigheter, art. 6 (1) (c) fungerar GDPR som den rättsliga grunden.

Om den registrerades eller andra fysiska personers vitala intressen kräver behandling av personuppgifter, art. 6 (1) (d) fungerar GDPR som den rättsliga grunden.

I fall där databehandling är nödvändig för att skydda legitima intressen för vårt företag eller en tredje part och där intressena såväl som den registrerades grundläggande rättigheter och friheter inte uppväger de nämnda intressena, konst. 6 (1) f tjänar GDPR som den rättsliga grunden.

3. Radering av data och lagringsperioder

De registrerades personuppgifter raderas eller görs otillgängliga så snart syftet med lagringen löper ut. Personuppgifter kan behållas om det krävs av europeisk eller nationell lagstiftning i form av EU-förordningar, lagar eller andra bestämmelser som den registeransvarige är föremål för. Uppgifter raderas också eller görs otillgängliga om lagringsperioden som anges i ovannämnda regler löper ut såvida det inte krävs att lagring av uppgifterna fortsätter för att ingå eller fullgöra ett kontrakt.

III. Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

När en användare besöker vår webbplats samlar vårt system automatiskt in data och information om systemet på den uppringande datorn.

Följande data samlas in:

 1. Information om webbläsartyp och version
 2. Användarens operativsystem
 3. Användarens leverantör av internettjänster
 4. Användarens IP-adress
 5. Datum och tid för åtkomst
 6. Webbplatser från vilka användarens system riktades till vår webbplats
 7. Webbplatser som användarens system ringer upp via vår webbplats

Informationen lagras också i vårt systems loggfiler. Detta gäller inte användarens IP-adresser och annan information som skulle göra det möjligt att ansluta den lagrade informationen till en användare. Den här typen av data och annan personlig information för användaren lagras inte.

2. Rättslig grund för databehandling

Art. 6 (1) f i GDPR är den rättsliga grunden för tillfällig lagring av uppgifter.

3. Syfte med databehandling

Systemets tillfälliga lagring av en användares IP-adress krävs för att leverera webbplatsen till användarens dator. För detta ändamål är det nödvändigt att behålla användarens IP-adress under hela sessionen.

Detta syfte utgör vårt legitima intresse för databehandling enligt art. 6 (1) (f) av GDPR.

4. Lagringsperiod

Uppgifterna raderas så snart de inte längre är skyldiga att uppfylla det syfte för vilket de samlades in. Detta innebär att data som samlas in för att tillhandahålla webbplatsen kommer att raderas när respektive session går ut.

5. Rätt att invända och välja bort

Att samla in data för att tillhandahålla webbplatsen och behålla dem i loggfiler är obligatoriskt för att driva webbplatsen. Därför har användaren inte möjlighet att invända mot den här proceduren.

IV. Användning av cookies

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som sparas i webbläsaren. Mer specifikt sparas de i användarens datorsystem av webbläsaren. Om en användare besöker en webbplats kan cookies sparas i användarens operativsystem. Sådana cookies innehåller en karakteristisk sekvens av tecken som möjliggör en tydlig identifiering av webbläsaren när samma användare besöker webbplatsen igen.

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. För vissa delar av vår webbplats är det nödvändigt att den åtkomst webbläsaren kan identifieras även efter att användaren har flyttat från en sida till en annan.

I dessa fall kommer följande data att lagras och överföras av cookies:

  • Inloggningsinformation

Dessutom använder vi cookies på vår webbplats som gör det möjligt för oss att analysera användarnas surfbeteende.

Följande data kan överföras:

   • Söktermer som anges
   • Frekvens på webbplatsbesök
   • Användning av webbplatsens funktioner

När en användare besöker vår webbplats informeras han eller hon om användning av cookies för analysändamål och hans eller hennes samtycke till behandling av personuppgifter som används i detta sammanhang erhålls. I denna process påpekar vi också det nuvarande integritetsförklaringen.

2. Rättslig grund för databehandling

Art. 6 (1) (f) av GDPR tjänar som den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies.

Art. 6 (1) (a) av GDPR tjänar som den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies för analysändamål om respektive användares samtycke har erhållits.

3. Syfte med databehandling

Syftet med tekniskt nödvändiga cookies är att underlätta användningen av webbplatser för användare. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte tillhandahållas utan användning av cookies. De kräver att webbläsaren kan identifieras även efter att en användare har flyttat från en sida till en annan.

Cookies krävs för följande applikationer:

    • Inloggningsinformation
    • Söktermer som anges
    • Frekvens på webbplatsbesök
    • Användning av webbplatsens funktioner

Användardata som samlas in av tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Vi använder analytiska cookies för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Analyskakor berättar hur webbplatsen används, vilket gör att vi kontinuerligt kan förbättra våra tjänster.

Vi använder också cookies för att förbättra kvaliteten på vår webbplats för användare och för att underlätta framtida besök på vår webbplats.

Dessa syften utgör vårt berättigade intresse för behandling av personuppgifter enligt artikel. 6 (1) (f) av GDPR.

4. Lagringsperiod, rätt att invända och välja bort

Cookies sparas på användarens dator och överförs därifrån till vår webbplats. Detta innebär att du som användare har full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra din webbläsares inställningar kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som har sparats kan raderas när som helst. Radering av cookies kan också automatiseras. Om cookies deaktiveras kan det vara möjligt att vissa funktioner på vår webbplats inte kan användas fullt ut.

     V. Nyhetsbrev

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Användare kan prenumerera på ett gratis nyhetsbrev på vår webbplats. När du prenumererar på nyhetsbrevet överförs följande data som samlats in från inmatningsmasken till oss:

     • Epost adress
     • Förnamn
     • Efternamn

AVillkorligen samlas följande data under prenumerationsprocessen:

     • IP-adress för den anropande datorn
     • Datum och tid för registrering

För att kunna behandla uppgifterna, får vi ditt samtycke under prenumerationsprocessen och hänvisar till det nuvarande integritetsförklaringen.

Data som samlas in för att tillhandahålla nyhetsbrevet kommer inte att lämnas ut till tredje part. Informationen kommer att användas exklusivt för att tillhandahålla nyhetsbrevet.

2. Rättslig grund för databehandling

Art. 6 (1) (a) av GDPR fungerar som den rättsliga grunden för databehandling efter prenumerationen på nyhetsbrevet om respektive användares samtycke har erhållits.

3. Syfte med databehandling

Vi samlar in användarens e-postadress för att leverera nyhetsbrevet.

Annan personlig information som samlas in under prenumerationsprocessen används för att undvika missbruk av våra tjänster eller respektive e-postadress.

4. Lagringsperiod

Uppgifterna raderas så snart de inte längre är skyldiga att uppfylla det syfte för vilket de samlades in. Detta innebär att användarens e-postadress kommer att behållas under en aktiv prenumeration på nyhetsbrevet.

5. Rätt att invända och välja bort

Användaren kan när som helst avbryta sitt prenumeration på nyhetsbrevet. Varje nyhetsbrev innehåller en länk för detta ändamål.

Länken erbjuder också möjligheten att dra tillbaka samtycket till lagring av de personuppgifter som samlats in under prenumerationsprocessen.

VI. Kontaktformulär

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Ett kontaktformulär på vår webbplats ger användare möjlighet att begära att kontakta dem via e-post eller telefon. Följande personuppgifter för en användare som använder kontaktformuläret kommer att samlas in:

      • Förnamn
      • Efternamn
      • Adress
      • Postnummer
      • Stad
      • Land

Uppgifterna som samlas in i detta sammanhang kommer inte att delas med tredje parter. De kommer endast att användas för att hantera kommunikation med dig.

2. Rättslig grund för databehandling

Art. 6 (1) (a) GDPR tjänar som den rättsliga grunden för databehandling med användarens samtycke.

Art. 6 (1) (f) GDPR tjänar som den rättsliga grunden för att behandla data som skickas via ett skickat e-postmeddelande. Om det är avsikten med kommunikationen via e-post att ingå ett avtal kommer artikel.6 (1) (b) i GDPR dessutom att tillämpas.

3. Syfte med databehandling

Mottagandet av ett e-postmeddelande utgör ett legitimt intresse av att behandla data för oss.

4. Lagringsperiod

Uppgifterna raderas så snart de inte längre är skyldiga att uppfylla det syfte för vilket de samlades in. Detta innebär att personuppgifter som skickas via e-post kommer att raderas efter att konversationen med användaren har avslutats. Konversationen kommer att betraktas som avslutad när omständigheterna tyder på att respektive fråga har lösts fullt ut.

5. Rätt att invända och välja bort

Användaren kan när som helst dra tillbaka sitt eller hennes samtycke till behandlingen av personuppgifterna. En användare kan när som helst invända mot lagring av sina personliga uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. I ett sådant fall kan konversationen inte fortsätta.

All personlig information som samlats in när konversationen inleddes raderas i ett sådant fall.

VII. Utlämnande av uppgifter till tredje part

1. Omfattning av behandling av personuppgifter

För att bearbeta beställningar och uppfylla våra avtalsskyldigheter gentemot kunder, kommer personuppgifter att lämnas till följande företag:

      1. GRANDER Wasserbelebung Ges.m.b.H., Bergwerksweg 10, 6373 Jochberg, Österrike
      2. GRANDER Export GmbH, Bergwerksweg 12, 6373 Jochberg, Österrike
      3. KOM´MA – Agentur für Kommunikation, Marketing, PR, Steinerbach 47c, 6372 Oberndorf i.T., Österrike
      4. IPF - Implosionen Photonenfeld Forschung, Bergwerksweg 10, 6373 Jochberg, Österrike

Följande personuppgifter kommer att ges till ovannämnda företag:

      1. Företags namn
      2. Förnamn
      3. Efternamn
      4. Adress
      5. Poastnummer / city
      6. Land
      7. Kund nr
      8. Epost adress
      9. Telefon nummer

Om du begär broschyrer och informationsbroschyrer eller köper varor kommer vi att spara dina data för att kunna behandla din beställning. I ett sådant fall kommer vi att ge ut följande personuppgifter:

1. Företagets namn
2. Förnamn < br />3. Efternamn
4. Adress
5. Postnummer / stad
6. Land

till följande rederier:

1. General Logistics Systems Austria GmbH, Traunuferstrasse 105a, 4052 Ansfelden, Österrike
2. LM Logistikmakler.com e.U., Krokusstrasse 7, 4621 Sipbachzell, Österrike
3. Österreichische Post AG/Austrian Post, Rochusplatz 1, 1030 Vienna, Österrike

2. Laglig grund för behandling av personuppgifter

Uppgifterna avslöjas för ovannämnda parter för att uppfylla ett kontrakt som användaren har ingått eller för att genomföra åtgärder som krävs i förväg. Därför konst. 6 (1) (b) GDPR fungerar som den rättsliga grunden för databehandling.

3. Syfte med databehandling

De insamlade uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra ett kontrakt. Uppgifterna som samlas in krävs också för att identifiera användaren och säkerställa en ordentlig leverans av de begärda varorna.

4. Lagringsperiod

Uppgifterna raderas så snart de inte längre är skyldiga att uppfylla det syfte för vilket de samlades in.

Detta innebär att data som samlas in i registreringsprocessen som krävs för att fullgöra ett kontrakt eller genomföra andra åtgärder kommer att raderas så snart uppgifterna inte längre behövs för att utföra kontraktet. Det kan vara nödvändigt att behålla personuppgifter även efter ingåendet av ett kontrakt för att uppfylla avtalsenliga och juridiska skyldigheter.

5. Rätt att invända och välja bort

Som användare har du rätten att säga upp din registrering när som helst. Du kan när som helst begära rättelse av dina personuppgifter.

Uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ett kontrakt eller genomföra förhandskontrakt kan endast raderas om radering inte strider mot avtalsenliga eller juridiska skyldigheter.

VIII. Plug-ins för sociala medier

1. Hantera behandling av personuppgifter

Vår webbplats använder sociala plug-ins. De sociala insticksprogrammen på vår webbplats inaktiveras som standard. Data överförs endast till respektive sociala nätverk genom att klicka och aktivera den sociala plug-in. Aktiveringen av den sociala plugin-enheten slutar när dina cookies inaktiveras eller raderas.

Efter aktivering upprättas en direkt anslutning till servern i respektive sociala nätverk. Innehållet i en knapp kommer sedan att överföras direkt från respektive sociala nätverk till din webbläsare, som i gengäld innehåller innehållet på webbplatsen.

Efter aktivering av en knapp kan respektive sociala nätverk samla in data, oavsett om du interagerar med knappen eller inte. Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan det koppla ditt besök på vår webbplats till ditt konto. Om du är registrerad i ett socialt nätverk och inte vill att informationen som samlas in när du besöker vår webbplats ska läggas till dina kontodata måste du logga ut från respektive nätverk innan du aktiverar knapparna.

Omfattningen av data som samlas in av sociala nätverk via deras knappar ligger utanför vårt inflytande. För information om syftet och omfattningen av de uppgifter som samlats in, behandlats och används av sociala nätverk samt om dina respektive rättigheter och alternativ angående dina integritetsinställningar, se integritetspolicyerna för respektive sociala nätverk.

1,1. Facebook-plugin (gilla-knappen)

Vår webbplats innehåller plug-ins från det sociala nätverket Facebook, Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook-insticksprogram på vår webbplats är markerade med Facebook-logotypen eller gilla-knappen. En översikt över alla Facebook-plug-ins kan hittas här: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

När du aktiverar plug-in kommer en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern att upprättas. Som ett resultat kommer Facebook att få informationen som du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Genom att klicka på Facebook-knappen Gilla när du är inloggad på ditt Facebook-konto kommer du att kunna länka innehållet på vår webbplats till din Facebook-profil. Detta gör att Facebook kan länka besöket på vår webbplats till ditt konto. Vi uppmärksammar det faktum att vi som operatör av webbplatsen inte har någon kunskap om vilka data som överförs till Facebook och hur de används. Mer information om detta ämne hänvisas till Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/policy.

Om du inte vill att Facebook ska länka besöket på vår webbplats till ditt konto, logga ut från ditt Facebook-konto innan du besöker vår webbplats.

1,2. Google +1

Du kan dela information över hela världen med Google +1-knappen. Via Google +1-knappen får du och andra användare personligt innehåll från Google och dess partners. Google sparar informationen som du markerade innehåll med +1 samt information om webbplatsen du tittade på när du klickade på +1-knappen. Innehåll markerat av dig med +1 kan visas för andra som ett meddelande tillsammans med ditt kontonamn och foto som används för Googles tjänster, till exempel i sökresultat eller din Google-profil, eller någon annanstans på webbplatser och i annonser på internet.

Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra användare. För att kunna använda Google +1-knappen kräver du en offentlig Google-profil som är synlig över hela världen och som åtminstone innehåller ditt kontonamn. Det här namnet kommer att användas på alla Googles tjänster. I vissa fall kan detta namn ersätta ett annat namn som du använde när du delade innehåll via ditt Google-konto. Identiteten på din Google-profil kan visas för andra som känner din e-postadress eller annan identifierande information om dig.

Google kan publicera aggregerad statistik om användarnas +1-aktiviteter och avslöja dem till användare och partners som utgivare, annonsörer eller anslutna webbplatser. Tillsammans med ovan nämnda användningsformer kommer informationen från dig att användas i enlighet med den nuvarande Googles sekretesspolicy. Mer information om detta ämne hänvisas till Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

1.3. Vimeo

Vår webbplats använder plug-ins från Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Genom att titta på en av våra sidor med Vimeo-plug-in kommer du att vara ansluten till Vimeos servrar. Som ett resultat överförs informationen till vilka av våra sidor du har besökt till Vimeo. Om du är inloggad på ditt Vimeo-konto aktiverar du Vimeo att ansluta ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra att Vimeo gör det genom att logga ut från ditt konto. För ytterligare information om hur användardata behandlas, se Vimeos sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy.

1,4. Twitter

Vår webbplats innehåller plug-ins från Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. När du använder Twitter och Retweet-funktionen läggs webbplatser som du besöker till ditt Twitter-konto och avslöjas för andra användare. Data kommer också att överföras till Twitter.

Vi uppmärksammar att vi som operatör av webbplatsen inte har någon kunskap om vilka data som överförs till Twitter och hur de används. Mer information om detta ämne hänvisas till Twitters integritetspolicy: https://twitter.com/privacy.

Du kan ändra dina sekretessinställningar i dina kontoinställningar: http://twitter.com/account/settings .

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Art. 6 (1) (a) GDPR tjänar som den rättsliga grunden för databehandling med användarens samtycke.

3. Rätt att invända och välja bort

Användaren kan återkalla sitt samtycke när som helst. Användaren har möjlighet att inaktivera de sociala plugin-programmen och ta bort sina cookies.

IX. Webbplatsanalystjänster

1. Omfattning av behandling av personuppgifter

1,1. Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst av Google, Inc. (www.google.com). Google Analytics använder cookies. Det här är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder vår webbplats. Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Men om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress att avkortas av Google inom EU: s medlemsländer eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan det överförs till en Google-server. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA för att trunkeras där. Vi har aktiverat IP-anonymisering för denna webbplats. Google kommer på vår vägnar att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplats- och internetanvändning. IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av Google Analytics-tjänster kommer inte att slås samman med någon annan Google-data.

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Art. 6 (1) (a) GDPR tjänar som den rättsliga grunden för databehandling med användarens samtycke.

Vi använder nämnda funktioner för att analysera webbplatsanvändning och för ommarknadsföringsändamål. Dessa syften utgör vårt legitima intresse enligt art. 6 (1) (f) av GDPR.

3. Rätt att invända och välja bort

Du kan förhindra att din webbläsare installerar och sparar cookies genom att ändra respektive webbläsarinställningar. Vi vill dock påpeka att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i ett sådant fall.

Du kan dessutom förhindra insamling av data genererade av cookies och relaterade till din användning av denna webbplats (inkl. din IP-adress) och bearbetning av nämnda data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in tillgängligt på följande webbplats: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Som ett alternativ till webbläsarens plug-in kan du klicka på den här länken för att förhindra framtida upptäckt av Google Analytics på denna webbplats. När du klickar på den här länken placeras en avvecklingscookie på din terminalenhet. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen.

3,1. Google-teckensnitt

Denna webbplats använder externa teckensnitt (Google-teckensnitt). Google-teckensnitt är en tjänst från Google, Inc. Dessa webb-teckensnitt är integrerade genom att ringa ett serversamtal. Vanligtvis heter en Google-server i USA. På detta sätt rapporteras det till servern vilka av våra sidor du har besökt. Dessutom kommer IP-adressen till webbläsaren för den terminalenhet som används av besökaren på denna webbplats lagras av Google. Mer information finns i Googles sekretesspolicy genom att följa denna länk: www.google.com/policies/privacy/.
https: //fonts.google.com/about

3,2. Google reCAPTCHA

Denna webbplats använder tjänsten reCAPTCHA som tillhandahålls av Google, Inc. Den här tjänsten hjälper till att skilja mänskliga insatser från bedräglig automatiserad maskininmatning. För att göra denna skillnad överförs IP-adressen till Google. För detta ändamål överförs dina input till Google för vidare behandling. Din IP-adress kommer dock att avkortas av Google inom EU: s medlemsländer eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan det överförs till en Google-server. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA för att trunkeras där. Som operatör för denna webbplats har vi gjort det möjligt för Google att använda denna information för att utvärdera din användning av denna tjänst. IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av reCAPTCHA-tjänsten kommer inte att slås samman med någon annan Google-information. För dessa uppgifter gäller de avvikande sekretesspolicybestämmelserna för Google. För mer information om Googles sekretesspolicy, klicka på följande länk: <ahref="https://www.google.com/policies/privacy/">https://www.google.com/policies/privacy/

.

3.3. Google Maps

Denna webbplats använder Google Maps för att visuellt geografisk information. När besökare på denna webbplats använder Google Maps kommer Google också att samla in, bearbeta och använda data som erhållits via kartfunktionerna. För ytterligare information om Googles policy för databehandling, se Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy /. Efter länken ovan kan du också ändra dina inställningar för att hantera och skydda dina data med hjälp av Privacy Checkup. För ytterligare vägledning om hur du hanterar dina data med avseende på Googles produkter, se följande webbplats som drivs av Google: http://www.dataliberation.org/ .

X. Reklam- och marknadsföringstjänster

1. Facebook-konverteringsspårningspixel

Med ditt samtycke använder vår webbplats konverteringsspårningstjänsten för Facebook, Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Det gör att vi kan spåra handlingar från våra användare efter att de har omdirigerats till vår webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. På det här sättet kan vi registrera Facebook-annonsernas effektivitet för statistik- och marknadsundersökningsändamål. Uppgifterna som samlas in förblir anonyma. Detta innebär att vi inte har tillgång till enskilda användares personuppgifter. Istället lagras och bearbetas insamlade data av Facebook. Vi ger dig råd i denna fråga enligt den information som för närvarande finns till vårt förfogande. Facebook kan ansluta dessa data till data från ditt Facebook-konto. Facebook använder uppgifterna för sina egna reklamändamål enligt sin datapolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Facebook-konverteringsspårning gör det också möjligt för Facebook och dess partners att visa dig annonser på och utanför Facebook. För dessa ändamål kommer cookies att sparas på din dator.

Klicka här för att dra tillbaka ditt samtycke: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

1,1. Facebook-ommarknadsföring, anpassade målgrupper för Facebook

Denna webbplats använder "Custom Audiences" -inriktningsfunktionen för Facebook, Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. När du besöker vår webbplats upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via retargetingtaggarna. Som ett resultat kommer Facebook att få informationen som du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Detta gör att Facebook kan länka besöket på vår webbplats till ditt konto. Vi kan använda den information som samlas in på detta sätt för att visa Facebook-annonser. Vi uppmärksammar det faktum att vi som operatör av webbplatsen inte har någon kunskap om vilka data som överförs till Facebook och hur de används. Mer information om detta ämne hänvisas till Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/policy.

Klicka här för att dra tillbaka ditt samtycke: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Art. 6 (1) (a) GDPR tjänar som den rättsliga grunden för databehandling med användarens samtycke.

Vi använder dessa verktyg för att analysera webbplatsens användningsmönster och för marknadsföringsaktiviteter, som bland annat är nödvändiga för att finansiera vår webbplats. Dessa syften utgör vårt berättigade intresse för databehandling enligt art. 6 (1) (f) av GDPR.

XI. Den registrerades rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas anses du vara en registrerad i den mening som avses i GDPR. Detta innebär att du har följande rättigheter mot kontrollenheten:

1. Rätt till åtkomst

Du har rätt att få från kontrollerns bekräftelse av huruvida personuppgifter om dig behandlas av oss eller inte.

Om så är fallet har du rätt att få tillgång till följande information från regulatorn:

 1. Syften för vilka personuppgifter behandlas
 2. Kategorierna för bearbetade personuppgifter
 3. Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna om dig har blivit eller kommer att avslöjas
 4. Den planerade perioden för vilken personuppgifter om dig kommer att lagras, eller, om exakta uttalanden om perioden inte är möjliga, kriterierna som används för att bestämma att period
 5. Förekomsten av rätten att begära från den registeransvarige om rättelse eller radering av personuppgifter om dig eller begränsning av behandlingen av personuppgifter om dig eller att invända mot sådan bearbetning
 6. Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet
 7. All tillgänglig information om källan till informationen där personuppgifterna inte samlas in från den registrerade
 8. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, enligt artikel. 22 (1) och (4) av GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om logiken, liksom betydelsen och de planerade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade

Du har rätt att få information om dina personuppgifter överförs till ett tredje land eller till en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begära att få information om lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel. 46 av GDPR avseende överföringen.

2. Rätt till rättelse

Du har rätt att erhålla rättelse och / eller slutförande från den registeransvarige om de behandlade personuppgifterna om dig är felaktiga eller ofullständiga. Controller är skyldig att utföra rättelsen utan onödigt dröjsmål.

3. Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att få från kontrollern begränsning av behandlingen av dina personuppgifter där ett av följande gäller:

 1. Du bestrider riktigheten för de personuppgifter som rör dig under en period som gör det möjligt för kontrollanten att kontrollera riktigheten i personuppgifterna.
 2. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att radera personuppgifterna och begär begränsning av deras användning istället.
 3. Controllern behöver inte längre de personliga uppgifterna för behandlingen, men du behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk.
 4. Du har invänt mot bearbetning enligt artikel. 21 (1) i GDPR, och verifieringen av om de berättigade skälen för den registeransvarige åsidosätter dina skäl fortfarande är pågående.

Om behandlingen av personuppgifter om dig har begränsats får sådana uppgifter, med undantag av lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga påståenden eller för att skydda rättigheterna för en annan naturlig eller juridisk person eller av skäl av viktigt allmänt intresse av EU eller en medlemsstat.

Om behandlingen har begränsats av ovan nämnda skäl, kommer du att informeras av den registeransvarige innan behandlingsbegränsningen upphävs.

4. Rätt att radera

4,1. Skyldighet att radera personuppgifter

Du har rätt att få från den registeransvarige radering av personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål, och den registeransvarige har skyldigheten att radera uppgifterna utan onödigt försening där en av följande skäl gäller:

 1. Personuppgifterna om dig är inte längre nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de har samlats in eller behandlats på annat sätt.
 2. Du drar tillbaka ditt samtycke som behandlingen bygger på enligt art. 6 (1) (a) eller Art. 9 (2) a av GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
 3. Du invänder mot behandlingen enligt artikel. 21 (1) av GDPR och det finns inga överväldigande berättigade skäl för behandlingen, eller så gör du invändningar mot behandlingen enligt artikel. 21 (2) av GDPR.
 4. Personuppgifterna om dig har behandlats olagligt.
 5. Personuppgifterna om dig måste raderas för att uppfylla en juridisk skyldighet i EU-lagstiftning eller medlemsländer som den registeransvarige är föremål för.
 6. Personuppgifterna om dig har samlats in i relation till erbjudandet av informationssamhällets tjänster som avses i Art. 8 (1) av GDPR.
 7. 4,2. Informera tredje parter

  Om den registeransvarige har offentliggjort personuppgifter om dig och är skyldig enligt artikel. 17 (1) av GDPR för att radera uppgifterna, kommer den registeransvarige, med beaktande av tillgänglig teknik och implementeringskostnader, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera registeransvariga som behandlar de personuppgifter som du som registrerad har begärt den registeransvarige för att radera alla länkar till eller kopiera eller replikera dessa personuppgifter.

  4,3. Undantag

  Rätten till radering gäller inte när behandling är nödvändig:

   1. För att utöva rätten till yttrandefrihet och information
   2. För att uppfylla en juridisk skyldighet som kräver behandling enligt EU-lagstiftning eller medlemsstatslag som den registeransvarige är föremål för eller för att utföra en utförd uppgift. i allmänhetens intresse eller vid utövandet av en officiell myndighet som tilldelas kontrollen
   3. Av skäl av allmänt intresse inom området folkhälsa i enlighet med artikel. 9 (2) (h) och (i) samt art. 9 (3) av GDPR
   4. För arkiveringsändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med art. 89 (1) av GDPR i den mån rätten som avses i (1) sannolikt kommer att göra omöjligt eller allvarligt försämra uppnåendet av målen för denna bearbetning
   5. För upprättande, utövande eller försvar av juridiska fordringar

  5. Rätt att bli informerad

  Om du har hävdat din rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen mot den registeransvarige, är den registeransvarige skyldig att meddela all rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen till varje mottagare till vilken personuppgifterna angående dig har har avslöjats, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller innebär oproportionerligt arbete.

  Du har rätt att bli informerad om dessa mottagare av controllern.

  6. Rätt till dataportabilitet

  Du har rätt att ta emot de personuppgifter som du har lämnat till kontrollenheten i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra nämnda data till en annan controller utan hinder från den registeransvarige till vilken personuppgifterna har tillhandahållits där:

    • bearbetningen baseras på samtycke enligt artikel. 6 (1) (a) eller Art. 9 (2) (a) av GDPR eller på ett kontrakt enligt artikel. 6 (1) (b) av GDPR och
    • bearbetningen utförs med automatiserade medel.

  När du utövar denna rätt till dataportabilitet har du också rätten att lämna respektive personuppgifter direkt från en registeransvarig till en annan där det är tekniskt möjligt. Denna rätt får inte påverka andras rättigheter och friheter.

  Rätten till dataportabilitet gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för utövandet av en officiell myndighet som tilldelas den registeransvarige.

  7. Rätt att invända

  Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om dig på grund av artikel. 6 (1) e eller f) av GDPR, inklusive profilering baserad på dessa bestämmelser.

  Den registeransvarige kommer inte längre att behandla personuppgifterna om dig om inte den registeransvarige visar tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller såvida behandling inte utförs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk .

  adfdf

  Om personuppgifter om dig behandlas för direkt marknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning det är relaterat till sådan direkt marknadsföring.

  Om du gör invändningar mot behandling för direkt marknadsföring kommer personuppgifterna om dig inte längre att behandlas för sådana ändamål.

  I samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och trots direktiv 2002/58 / EG, kan du utöva din rätt till invändningar på automatiserade sätt med hjälp av tekniska specifikationer.

  8. Rätt att dra tillbaka godkännandedeklaration enligt lagen om dataskydd

  Du har rätt att när som helst dra tillbaka din godkännandedeklaration enligt lagen om dataskydd. Ett tillbakadragande av samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen som har utförts baserat på samtycket innan det drogs tillbaka.

  9. Automatiserat individuellt beslutsfattande inklusive profilering

  Du har rätten att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsliga effekter angående dig eller väsentligt påverkar dig på liknande sätt.

  Du har rätt att ta emot de personuppgifter som du har lämnat till kontrollenheten i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra nämnda data till en annan controller utan hinder från den registeransvarige till vilken personuppgifterna har tillhandahållits där:

   • bearbetningen baseras på samtycke enligt artikel. 6 (1) (a) eller Art. 9 (2) (a) av GDPR eller på ett kontrakt enligt artikel. 6 (1) (b) av GDPR och
   • bearbetningen utförs med automatiserade medel.

  När du utövar denna rätt till dataportabilitet har du också rätten att lämna respektive personuppgifter direkt från en registeransvarig till en annan där det är tekniskt möjligt. Denna rätt får inte påverka andras rättigheter och friheter.

  Rätten till dataportabilitet gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för utövandet av en officiell myndighet som tilldelas den registeransvarige.

  7. Rätt att invända

  Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om dig på grund av artikel. 6 (1) e eller f) av GDPR, inklusive profilering baserad på dessa bestämmelser.

  Den registeransvarige kommer inte längre att behandla personuppgifterna om dig om inte den registeransvarige visar tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller såvida behandling inte utförs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk .

  adfdf

  Om personuppgifter om dig behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning det är relaterat till sådan direkt marknadsföring.

  Om du gör invändningar mot behandling för direkt marknadsföring kommer personuppgifterna om dig inte längre att behandlas för sådana ändamål.

  I samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och trots direktiv 2002/58 / EG, kan du utöva din rätt till invändningar på automatiserade sätt med hjälp av tekniska specifikationer.

  8. Rätt att dra tillbaka godkännandedeklaration enligt lagen om dataskydd

  Du har rätt att när som helst dra tillbaka din godkännandedeklaration enligt lagen om dataskydd. Ett tillbakadragande av samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen som har utförts baserat på samtycket innan det drogs tillbaka.

  9. Automatiserat individuellt beslutsfattande inklusive profilering

  Du har rätten att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsliga effekter angående dig eller väsentligt påverkar dig på liknande sätt.

  Detta gäller inte om beslutet

  1. är nödvändig för att ingå eller utföra ett kontrakt mellan dig och datakontrollanten;
  2. är auktoriserat enligt EU-lag eller medlemsstatslagstiftning som den registeransvarige är föremål för och som också fastställer lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och legitima intressen ; eller
  3. är baserat på ditt uttryckliga medgivande.
  4. Dessa beslut får dock inte baseras på speciella kategorier av personuppgifter som avses i art. 9 (1) av GDPR, såvida inte art. 9 (2) (a) eller (g) i GDPR tillämpas och lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och berättigade intressen finns på plats.

   I de fall som avses i (1) och (3) kommer den registeransvarige att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och berättigade intressen, inklusive åtminstone rätten att få mänsklig ingripande från den registeransvarige, för att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet.

   10. Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

   Utan att det påverkar något annat administrativt eller rättsligt botemedel har du rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga bostad, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen om du funderar på att behandlingen av personuppgifter om dig bryter mot bestämmelserna i GDPR.

   Den tillsynsmyndighet som klagomålet har lämnats in kommer att informera klaganden om framstegen och resultatet av klagomålet inklusive möjligheten till ett rättsligt botemedel enligt art. 78 av GDPR.

 • Johann Grander Sen.

  (1930 - 2012)

  "Jorden är en levande varelse."

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få exklusiv tillgång till intressant information.

Integritetspolicy

×
 
Vill du ha det bästa vattnet i ditt hem?

Våra återförsäljare hjälper dig kostnadsfritt och utan köptvång. Kontakta oss och få förslag på hur just du kan få den bästa vattenkvaliten direkt från din egen vattenkran på ett miljövänligt och hållbart sätt.