Meny

 

Ekosystem

GRANDER® vitaliserat vatten för en hållbar, biologisk balans i dammar och ekosystem...

Varje vattenyta - oavsett om det gäller en pool, fontän, damm eller en bäck - ger det liv i trädgården.

Skapa de grundläggande förutsättningarna

Med en vattenyta på 5 m2 och ett minimumsdjup på 80 cm så bildas ett stabilt eko system. Genom att göra en damm i den storleken(plats, djup, material, solljus....) finns alla  förutsättningar, med regelbunden dammrengöring (såsom ogräsrensning, vassborttagning etc), att få en långsiktig njutning av vattenoasen.

Mikroorganismer bidrar till självrengöring

Vattenväxter absorberar näringsämnen från vattnet och producerar syre. Många organismer, som omarbetar döda växter och djur till näringsämnen, bidrar till självrengöring. Djurplankton filtrerar svavelalger ur vattnet. I en väl fungerande trädgårdsdamm eller ekosystem som används som habitat är det de levande små invånarna som i stor utsträckning bibehåller balansen: växter, alger, fiskar och bakterier. Vattnet är klart och transparent.

Störning i livscykeln?

Om den biologiska livscykeln störs genom alltför många fiskar eller genom övergödning av vattnet, förskjuts förhållandet mellan organismerna. Med tiden ökar beläggningar i vattnet och vattnet blir grönt och grumligt. Högre vattenväxter kan bli täckta med andra alger och dö. Slutligen använder bakterier syre i vattnet för deras sönderdelningsprocess och fisk dör - dammen är ekologiskt död.

Stabil - utan några kemikalier

Genom GRANDER® vattenvitalisering stärks den naturliga självrengöringsprocessen i dammvattnet och hållbarheten och återhämtningen av den biologiska balansen stöds. Endast motståndskraftiga dammar kan snabbt återhämta sig efter eventuella föroreningar.

Många trädgårdsentusiaster, dammägare av både fisk- och bad-dammar rapporterar att genom användandet av GRANDER® vattenvitalisering har flytande alger minskat och till och med försvunnit. Även trådalger minskar i antal, fisken är friskare. Det rapporteras också om minskat antal hudskador och parasitinfektioner.

Tillbaka
  • Johann Grander Sen.

    (1930 - 2012)

    "Grunden till allt bygger på förhållandet mellan plus och minus."

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få exklusiv tillgång till intressant information.

Integritetspolicy

×
 
Vill du ha det bästa vattnet i ditt hem?

Våra återförsäljare hjälper dig kostnadsfritt och utan köptvång. Kontakta oss och få förslag på hur just du kan få den bästa vattenkvaliten direkt från din egen vattenkran på ett miljövänligt och hållbart sätt.